2019 2011

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

6. İLETİŞİM GÜNLERİ


13.05.2011 - 14.05.2011 (DEÜ Rektörlüğü DESEM Bordo Salon)

 

Genel Bilgiler

Dünyada ve ülkemizde bilgiye ve teknolojiye duyulan gereksinim son derece hızlı bir şekilde atış göstermektedir. İnsanların ve ülkelerin gelişimi, bilgiye sahip olmanın yanı sıra gerektiği durumlarda bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaya bağlıdır. Bu nedenle hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmak noktasında Bilgi iletişim teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve hayatımıza girmektedir.

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak ilki 15-16 Aralık 1993 tarihinde gerçekleştirilen İletişim Günleri etkinliğinin altıncısını "Bilgi İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Yansımaları" ana teması ile 13- 14 Mayıs 2011 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM Konferans Salonunda gerçekleştiriyoruz. Bilgi iletişim alanında teknolojiyi tasarlayan, üreten, uygulayan, hizmete alan ve kullanan tüm kesimlerin içerisinde yer alacağı etkinliğimizde aynı zamanda akademik alanda yapılan çalışmalarında aktarılacağı ortamlar yaratılacaktır. Sunulacak bildirilerin yanı sıra iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin topluma yansıması olarak karşımıza çıkan sosyo-ekonomik ve psikolojik değerlendirmeler de yapılacak, iletişim teknolojileri alanında çalışma yürüten kişi, kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı etkileşim ve bilgi alışverişi olanağı sağlanacaktır.

 

Etkinliğin bir diğer amacı da iletişim teknolojileri alanında yaşanan toplumsal sorunları paylaşarak, teknolojiye karşı olmadan, teknolojinin bilinçli, adil ve güvenli kullanılmasından yana gerekli davranışın ortaya konulmasıdır.

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, aynı zamanda toplumsal değişimin de en önemli dinamiği durumuna gelmiş bulunmaktadır. Bu teknolojilerdeki değişim ve gelişmeler sadece kendi alanıyla sınırlı kalmamakta, bütün sektörleri etkileyerek dönüştürmektedir. Bu dönüşümün etkileri üretim ve hizmet sürecini içine alan meslek alanımızdan başlayıp tüketim sürecinin içinde olan toplumsal yaşamda da kendini göstermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri; ekonomik ve toplumsal etkilerinden dolayı bütün dünyada kritik bir yatırım alanı olarak görülmekte ve yaygınlaştırılması için ülkeler tarafından teşvik edilmektedir. Bu nedenle Türkiye`de de bu teknolojilerin geliştirilmesi stratejik öneminin yanında tüketen bir toplum olmaktan çıkıp üreten, uygulayan, teknoloji ihraç eden bir ülke olarak algılanmamız açısından da son derece önem taşımaktadır. Bu sonucunda Türkiye`de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında gerekli alt yapı oluşturulmalı, ar-ge çalışmaları teşvik edilmeli ve dışa bağımlı yapıdan vazgeçilerek gerekli insan gücü, eğitim potansiyeli ve bilgi birikimi olan ülkemizin üreten bir yapıya dönüştürülmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

 

Teknolojinin üretimine ve gelişimine gereksinimin arttığı günümüzde konuya ilgi duyan tüm kişi, kurum ve kuruluşları İLETİŞİM GÜNLERİ 6 "Bilgi İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Yansımaları" etkinliğine katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

 

İLETİŞİM GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.